CPU Intel Core 2 duo E8xxx (8200/ 8400/ 8600…) – Socker 775

60.000

còn 46 hàng

Mua sản phẩm này