CPU Intel Core i7 2600 (3.80GHz, 8M, 4 Cores 8 Threads) socket 1155

1.500.000

còn 3 hàng

Mua sản phẩm này