Nguồn đồng bộ Dell Optiplex (390/3010/790…)

500.000

còn 4 hàng

Mua sản phẩm này