Nguồn đồng bộ HP 4+6+6Pin form thường (HP Pro 6000/ Elite 8000 MT)

600.000

còn 2 hàng

Mua sản phẩm này