Nguồn Super Micro 500w 24 Pin có nguồn phụ VGA

500.000

còn 11 hàng

Mua sản phẩm này